בהתרגשות רבה מאחל לך
שככה, כמו היום הזה, יהיו גם חייך
כולם מתאספים לחגוג יום הולדת
ויש אווירה ממש מיוחדת
התברכנו, באמת, במלוא מובן המילה,
התברכנו בחברות טובה וגדולה