ברכות שבוע טוב

ברכת שבוע טוב ציון: 10 תווים: 308 הצג ברכה
ברכת שבוע טוב ציון: 9.9 תווים: 436 הצג ברכה
לחבר /אבא /אמא ציון: 5.5 תווים: 458 הצג ברכה
חברה טובה ציון: 0 תווים: 482 הצג ברכה
עמודים נוספים: